My Image

't leukste kidsfestival van friesland

strand lemmer

TOT ZIENS IN 2021!

Kids Glemmer festival logo

festivalregels

Betreden terrein en fouilleren

- het betreden van de locatie is alleen toegestaan mits men zich kan identificeren met een ID-kaart of paspoort;

- het betreden van de locatie is alleen toegestaan mits men niet onder invloed is van enig genotsmiddel wat als storend kan worden ervaren door medebezoekers;

- bezoekers kunnen gefouilleerd worden en zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel;

- op het festivalterrein kan door Security gevraagd worden het festivalbandje of entreeticket te tonen. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.


Eigen risico

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de opstredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar: info@glemmerbeach.nl. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.


EHBO & beveiliging

Op het terrein bevinden zich een vaste EHBO-post en enkele mobiele EHBO-posten die u kunt raadplegen indien dat nodig is. Wij vragen u bij medische problemen naar de dichtstbijzijnde EHBO’er of beveiligingsbeambte te gaan en het probleem te melden. Zij zullen vanaf dat moment het probleem samen met u trachten op te lossen. De beveiliging en de EHBO zullen de gasten van Glemmer Beach en Kids Glemmer zo goed mogelijk in de gaten houden, lettend op ongeregeldheden, onwelwordingen ed. Wij willen u vragen om ook een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we samen voorkomende situaties snel oplossen.


Jongeren & alcohol

De organisatie is zeer betrokken bij het voorkomen van misbruik van alcohol door jongeren. Alle barmedewerkers krijgen instructies over de wijze waarop hiermee omgegaan moet worden. De leeftijdsgrenzen voor het verkrijgen van alcoholhoudende dranken zijn: 18 jaar voor zwak alcoholhoudende dranken en 18 jaar voor sterke dranken. Er kan om uw legitimatie gevraagd worden i.vm. de nieuwe regels m.b.t. alcoholverstrekking worden alle bezoekers aan de ingang gevraagd zich te legitimeren.


Calamiteiten

Wij adviseren je bij eventuele calamiteiten rustig te blijven. Luister naar de presentator en volg de instructies op.


Verboden

- het is niet toegestaan om professionele foto-, film- en opname-apparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, glaswerk, (plastic) flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Bij aantreffen van verboden wapens wordt u direct overgedragen aan de politie.

- het meenemen van kleine camera’s is wel toegestaan;

- ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, klapstoelen, rugzakstoelen en paraplu’s mee te nemen; allen op straffe van inbeslagname door de beveiliging.

- het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie;


Munten

Op het terrein kun je bij de muntenkassa’s munten kopen. Je kunt bij deze kassa’s pinnen en met contant geld betalen. Met de muntjes kun je zowel je eten als je drinken afrekenen. Munten zijn voor alle dagen geldig. Wij nemen geen gekochte munten retour.


Toiletten

Er zijn ruim voldoende dames- en herentoiletten aanwezig op het terrein. Deze zijn gratis te gebruiken.


Huisdieren

Het is niet toegestaan het terrein te betreden met honden of andere huisdieren.


Minimum leeftijd

Er is GEEN minimum adviesleeftijd, mensen met alle verschillende leeftijden mogen Glemmer Beach en Kids Glemmer te bezoeken.


Open vuur/fakkels

Open vuur is ten strengste verboden op het festivalterrein. Hieronder vallen ook fakkels.


Parkeren

Ga zuinig om met de schaarse ruimte in het mooie Lemmer, volg de aanwijzingen op van de aanwezige verkeersregelaars.


Diversen

- gevonden voorwerpen dient u bij de kassa in te leveren

- in situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

- het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

- houd altijd in je achterhoofd dat de weersomstandigheden kunnen veranderen en houd daarom rekening welke kleding je meeneemt.


Privacy

Met het betreden van het festivalterrein geeft u impliciet toestemming dat de gemaakte foto’s en filmopnames gebruikt kunnen worden voor diverse promotiedoeleinden, waaronder plaatsing op onze websites glemmerbeach.nl en kidsglemmer.nl en op bijbehorende social media.